Logo Stolarnia Adam Polak
PL  EN

Projekt pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAT-BUD A. Polak z Kiełpina k/Kartuz” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa pomorskiego na lata 2007-2013.